ویدئوهای یلدای کارآفرینان استارتاپی ایران (یلدا سامیت), یلدا سامیت 99

صحبت‌های علی رودگر در پنجمین یلدای کارآفرینان استارتاپی