مرور فروش

فروش

معنی و نحوه برندینگ چیست؟

نمی‌توان برندینگ و تاثیر مستقیم آن بر…

این فرایند همان چیزی است که کسب و کار شما به آن نیاز دارد تا از میان تمام نام های دیگر سر بر آورده و توجه مشتری ایده‌آل…

نیروی فروش آقا یا خانم؟

استخدام کدام به نفعتان است؟!

استخدام آقایان درتیم فروش به نفعتان است یا استخدام خانم‌ها؟ باورها و کلیشه‌های متفاوتی درباره عملکرد هر یک از آنها در…

فقط به فکر فروش نباش!

تمایل ۵۴ درصد مردم دنیا ‌به خرید از…

ما در قرن بیست‌ویکم و عصر دیجیتال زندگی می‌کنیم. طی دهه اخیر دنیا تغییر و تحولات زیاد و مهمی را از سر گذرانده و شکل کلی…