مرور گردشگری

گردشگری

بازار گردشگری خالی از استارتاپ!

نیما محسنی، بنیانگذار همگردی می گوید:…

تیم ۲۰ نفره همگردی که از سال ۹۳ کارش را شروع کرده، تاکنون بیش از ۱۰ هزار محتوای متنی تولید کرده‌اند. همچنین در حال حاضر…