مرور سرمایه گذاری خطر پذیر (VC)

سرمایه گذاری خطر پذیر (VC)

یک ایران برای ایران

صندوق پژوهش و فناوری استان گلستان و مرکز نوآوری دانش‌‌بنیان اینومکث در راستای توسعه اکوسیستم نوآوری و فناوری ایران و…

دغدغه‌های استراتژیک

انگیزه‌های سرمایه‌گذاران خطرپذیر شرکتی

باتوجه به نقش سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی در تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاران اینچنینی برای سرمایه‌گذاری خطرپذیر به…