مرور بازی

بازی

بازی سازان ایرانی در حال پیشرفت

گفتگو با شهریار ازهاریان‌فر درباره اعداد…

به نظر شما برای درگیر نگه‌داشتن کاربر در بازی چه کارهایی می‌شود کرد؟ با توجه به اینکه با تحلیل گزارش بازار 1399 متوجه…

بازی یک میلیارد دلاری!

حسین مزروعی، بنیانگذار و مدیرعامل…

«درصد نرخ مهاجرت بازی‌سازهای ایرانی رو به افزایش است؛ دست‌وپای بازی‌سازها را با فیلترینگ و قوانین سفت‌وسخت بسته‌ایم و…