مرور استارتاپ‌های ایرانی

استارتاپ‌های ایرانی

شبکه اجتماعی کتابخوان‌ها

بنیانگذار بهخوان از این اپلیکیشن فرهنگی…

کتابخانه‌های بزرگ در گوشه و کنار دفتر و افرادی متفاوت و در عین حال همدل! اپلیکیشن بهخوان حتی در همان نگاه اول هم همه…

شکارچیان آسیب‌پذیری!

با راورو، پلتفرم دانش‌بنیان هکرهای…

راورو، یک استارتاپ دانش‌بنیان، جوان و پر‌انرژی است؛ انرژی‌ای که از همان ابتدای صحبت با کارمندان و بنیانگذار آن توجه را…