مرور دانش بنیان

دانش بنیان

ارائه سرویس دانش بنیان وب متریک

تنها زیرساخت بومی داده کلان تحلیلی

سرویس وب متریک بر مبنای داده است یک معضلی که همیشه وجود داشت استخراج داده و رفتارشناسی کاربران است. در جهان سرویس هایی…

بیایید سرمان را تکان ندهیم

سرمقاله 136 هفته نامه شنبه به قلم اکبر…

اقرار به اشتباه و قضاوت‌شدن و اتهام به کم‌سوادی بهتر از ماندن در یک جهل مرکب، دانا و دانشمند خطاب‌شدن است. سخت است که…