مرور اخبار اکوسیستم استارتاپی ایران و جهان

اخبار اکوسیستم استارتاپی ایران و جهان

اخبار و رویدادهای اکوسیستم استارتاپی ایران و جهان

معرفی کتاب چراغ سبزها

یک سخنرانی انگیزشی از زبان آقای بازیگر

«چراغ سبزها» به هدف یک کتاب انگیزشی‌بودن نوشته نشده است. این کتاب در واقع زندگینامه متیو مک کانهی است و خب، همین یک دلیل…