مرور اخبار اکوسیستم استارتاپی ایران و جهان

اخبار اکوسیستم استارتاپی ایران و جهان

اخبار و رویدادهای اکوسیستم استارتاپی ایران و جهان

هیچ مدرکی دال بر وابستگی دیجی‌کالا به حاکمیت وجود ندارد؛ سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد دیجیتال ایران…

نتیجه تحقیقات چند رسانه اروپایی منتشر شد…

سه رسانه اروپایی تحقیقات گسترده‌ای را بر روی دیجی‌کالا و سرمایه‌گذاران خارجی آن انجام داده‌اند. نتایج این گزارش نشان…

در آماج حملات

گزارشی از فضای حاکم بر زیست‌بوم استارتاپی کشور که در سکون و سکوت و ناامیدی به‌سر می‌برد

نیمی از سال در اختلال

نزدیک به ۵ ساعت قطعی کامل اینترنت…

براساس داده‌های سامانه‌ رادار ابر آروان اینترنت دیتاسنترهای داخلی در سال ۱۴۰۰ با ۴ساعت و ۴۸دقیقه قطعی، ۸ساعت و ۳۴دقیقه…