مرور فناوری مالی

فناوری مالی

چرا فین‌تک مهم است؟

 فین‌تک برای طرفداران تحول دیجیتال در فضای مالی احتمالا چنین چیزی است؛ نخ تسبیحی که همه دانسته‌ها و آموخته‌های ما نسبت…