مرور جذب سرمایه

جذب سرمایه

مقالات آموزشی درباره جذب سرمایه، سرمایه‌گذاری، مسایل مالی و فین‌تک

مادران استارتاپی!

کیتی و سارا چگونه برای«اپی که دوستش…

۲مادر کارآفرین به نام کیتی مسی و سارا هسز کسب‌وکاری در این زمینه را به نام Mush در سال ۲۰۱۶ و بر اساس تجربه شخصی خود از…

خروج بزرگ

گزارش جهانی عملکرد سرمایه‌گذاری خطرپذیر…

۶ ماه اول سال ۲۰۱۹ با ارزش خروج ۱۳۰ میلیارد دلار یک رکورد بزرگی را ثبت کرده است. بیشترین ارزش به عرضه عمومی سهام شرکت…

من سیگنال هستم نویز نیستم

تاثیر شناخت میان نویز و سیگنال بر هزینه…

یکی از مهم‌ترین نکاتی که در فرایند بازاریابی باید مورد توجه قرار بگیرد، رابطه‌ای است که بین سرمایه‌گذاری و فرایند…