مرور استارتاپ

استارتاپ

امتیاز بدهید

یک فروشگاه نوآور

گفت‌وگو با محمدرضا پژوهنده،…

با ورود فروشگاه‌های اینترنتی متنوع، شاهد تحولی جدی در زمینه خرده‌فروشی هستیم. در این میان، برخی فروشگاه‌ها به…