مرور چهره‌های ایرانی

چهره‌های ایرانی

با پشوتن پورپزشک از راه‌اندازی پادرو جذب سرمایه ۳۰۰ میلیاردی، ترس‌ها و امیدهایش می‌گوید

به سمت پذیرش ریسک حرکت می‌کنم

خبر جذب سرمایه 300میلیارد تومانی استارت‌آپ پادرو مانند صدای شلیکی در تاریکی و سکوت مطلقی بود که بر اکوسیستم استارت‌آپی…

رقیب یعنی همکار!

گفتگو با محمد حسین‌پور، مدیرعامل مگنت

محمد حسین‌پور، مدیرعامل مگنت می‌گوید: بزرگ‌ترین مسئله در حوزه استارتاپی به لحاظ تبلیغات و رسیدن به مشتریان این است که…