مرور فناوری

فناوری

امتیاز بدهید

جنگ سرد داخلی

همه چیز درباره سفر ریچارد برانسون و جف…

بیشتر ما وقتی کلماتی مثل میلیاردر، صنعت فضایی و فضاپیماهای آینده را می‌شنویم به یاد شرکت اسپیس‌اکس و موسس نامدار آن…

خفگی در تابوتی آبی رنگ

معرفی فیلم اکسیژن

فیلم اکسیژن یک اثر علمی-تخیلی فرانسوی است که امسال بر پرده سینما رفت و توانست توجه منتقدان را به خود جلب کند. اما پیش از…