مرور شنبه TV

شنبه TV

محتوای تصویری و ویدیویی هفته‌نامه شنبه

۲۰۰ شنبه با شنبه

پیام تیم شنبه به مناسبت انتشار ۲۰۰امین…

هفته‌نامه شنبه اولین نشریه اختصاصی در حوزه استارتاپ‌ها در ایران است. هدف ما از انتشار، ترویج فرهنگ کارآفرینی و اشتغال…