مجوز فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی گلرنگ صادر شد

صندوق پژوهش و فناوری سرمایه‌گذاری خطرپذیرشرکتی گلرنگ (Golrang CVC Fund) به عنوان بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور با سرمایه ثبتی ده هزار میلیارد ریال (حدود ۱۶ میلیون دلار)،…
مطالعه مطلب ...