مرور انتخاب سردبیر

انتخاب سردبیر

امتیاز بدهید

مطالب برگزیده شنبه به انتخاب سردبیر

نوآوری و دیگر هیچ

اگر بخواهیم فعالیت‌ها و ارزش‌های دیجی‌‌نکست را در یک واژه خلاصه کنیم، مفهوم و کلمه‌ای بهتر از «نوآوری» پیدا نخواهیم کرد.…

نفت سر سفره استارتاپ‌ها

بررسی دلایل پیشرفت اکوسیستم نوآوری و…

موفقیت شرکت‌های استارتاپی نه‌تنها به دانش و توانایی کارآفرینان، بلکه به کیفیت محیطی که در آن فعالیت می‌کنند نیز وابسته…

جنگ جهانی داده‌ها

بررسی دلایل اهمیت داده‌ها و کلان‌داده‌ها…

کلان‌داده‌ها از مهم‌ترین موتورهای محرک عصر دیجیتال به‌شمار می‌روند و برندهای مشهور و متخصصان صنایع مختلف به این حقیقت پی…

دعوت به فهمیدن!

در میانه دهه 95 شرایطی را رقم زدند. پیغام و پسغام آوردند که در مجله‌تان یا برای شرکت‌تان به جای استارتاپ از کلمه دیگری…