۶ نقل‌قول الهام‌بخش درباره کسب‌ و کارهای کوچک

0

مجله فوربس اخیرا فهرستی از ۱۰۰۰ کسب وکار کوچک آیندهدار را در آمریکا تهیه کرده است؛ کسبوکارهایی که گفته میشود آینده اقتصاد آمریکا را شکل خواهند داد. برخی از این کسبوکارها آنقدر کوچک هستند که شاید کسی با اولین نگاه نتواند اهمیتشان را درک کند اما کارشناسان اقتصادی فوربس با بررسی آنها به این نتیجه رسیدهاند که آیندهای درخشان در انتظارشان است. در ذیل مجله فوربس ۶ نقلقول از کارفرمایانی که در تهیه این فهرست همکاری داشتهاند، گردآوری کرده است.

 

آساهی پومپی

Goldman Sachs

رئیس بنیاد

کارآفرینی یعنی که شما سهمی از آینده برای خود در نظر بگیرید و برای رسیدن به آن تلاش کنید. کارآفرینان، زنان و مردان عمل هستند؛ کسانیکه ممکن است ۷ بار زمین بخورند اما بار هشتم خلاصه روی پایشان میایستند.

کارآفرینی یک مسیر است.

نه یک شماره حساب پر از پول  

نظر آساهی پومپی رئیس بنیاد، درباره کسب و کار های کوچک آینده‌دار در آمریکا

 نظر مینا هریس یک بنیانگذار، درباره کسب و کار های کوچک آینده‌دار در آمریکا

 

مینا هریس

Phenomenal 

 بنیانگذار

فهرست ۱۰۰۰‌تایی کسب‌ و‌ کار کوچک آینده‌دار فوربس چشماندازی از آینده است

اگر هنوز اسمهای این ۱۰۰۰ شرکت را نشنیدهاید، مطمئنم بهزودی خواهید شنید. اینها صداو تصویر آینده هستند که قرار است جهان ما را شکل دهند. آنها همین حالا آن بیرون مشغول تلاشند تا بلکه جهانی متفاوت بسازند.

 

دیوید لاوی

CapitalG

  بنیانگذار

کارآفرینی یکی از سختترین شغلهای دنیاست. بیشتر کارآفرینان در کارشان موفق نمیشوند اما آنهایی که پیروز میشوند، همانهایی هستند که زندگی ما را تحت تاثیر قرار خواهند داد. آنها امیدهای ما برای غلبه بر سختترین چالشهایی هستند که در زندگی پیشرو داریم.

نظر دیوید لاوی یک بنیانگذار، درباره کسب و کار های کوچک آینده‌دار در آمریکا

نظر مائله گاوت مدیر‌عامل Techstars، درباره کسب و کار های کوچک آینده‌دار در آمریکا

 

مائله گاوت

Techstars

  مدیر‌عامل 

کارآفرینان جهان را تغییر میدهندو در همین لحظه و در همین زمان بخصوص ما به آنها بیشتر از هر زمان دیگری نیاز داریم. حمایت از فعالیتها و ابتکارات آنها در حل و فصل مشکلات روزمره از طریق ابتکار و خلاقیت به خرجدادن، امری حیاتی برای رسیدن به آیندهای بهتر است.

 

ملیسا برادلی

۱۸۶۳ Ventures

  بنیانگذار 

اغلب فکر میکنند که کارآفرینان مردانی هستند که به سرمایههای بزرگ دسترسی دارند. برخی از آنها زنانی سختکوش هستند که کارشان را از صفر شروع کردهاند. برخی از آنها اقلیتهای نژادی و مذهبی هستند. همه آنها داستانی از تابآوری را پشت سر خود دارند نه داستان برتری وجودی و ذاتی.

نظر ملیسا برادلی بنیانگذار 1863 Ventures، درباره کارآفرینی

نظر تام کولیچیو سر‌آشپز و مالکCrafted Hospitality، درباره کارآفرینی

 

تام کولیچیو

Crafted Hospitality

 سر‌آشپز و مالک

کسبوکارهای کوچک، خونی هستند که در رگهای محله و جامعه ما در جریان است. خیلی مهم است که موفقیت و شکوفایی آنها را تضمین کنیمکسی چه میداند! شاید روزی هر کدام از این کسب و کارها آنقدر بزرگ شوند که بتوانند راهشان را به بازار سهام آمریکا باز کنند

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.