مرور آكادمی

آكادمی

آموزش نکات مهم در مسیر راه‌اندازی و مدیریت استارت‌آپ

آب هوشمند

میته، آب را با هوشمندی تصفیه و البته…

شرکت میته یک سیستم تصفیه آب هوشمند خانگی را تولید کرده که ادعا می‌کند نه تنها آب را تصفیه می‌کند، بلکه مواد معدنی را به…

خانه هوشمند واندروال

واندروال اتوماسیون خانه هوشمند راه می…

شرکت فناوری خانه متصل واندروال چیزی را راه‌اندازی کرده که به عنوان اولین سیستم اتوماسیون خانه هوشمند در دنیا شناخته…