واژه‌نامه استارتاپی: پرتفولیو یا سبد پروژه

0

در مسیر رشد استارتاپتان ممکن است نیاز باشد با شرکت‌هایی همکاری استراتژیک داشته باشید یا حتی شاید یک شرکت قصد سرمایه‌گذاری بر روی استارتاپ شما را داشته باشد. این خیلی مهم است که شما در مورد پرتفولیوی آن‌ها اطلاعاتی کسب کنید.

پورتفولیو در زبان فارسی «سبد پروژه» ترجمه شده است که چندان مفهوم آن را نشان نمی‌دهد. بنابر تعریف پورتفولیو مجموعه‌ای است از طرح‌ها پروژه‌ها و سایر کارهای سازمان در حالی که مفهوم سبد پروژه فقط مجموعه چند پروژه را در بردارد.

پروژه‌ها و طرح‌ها ممکن است لزوما وابسته یا به‌طور مستقیم در ارتباط با هم نباشند. در هر صورت پورتفلیو نمایی از اجزای انتخاب‌‌شده که هردو بازتاب و متأثر از اهداف استراتژیک سازمان است را ارائه می‌دهد.

یعنی پورتفولیو مجموعه‌ای از طرح‌ها پروژه‌ها زیرپورتفولیوها و سایر کارهای فعال در سازمان را در یک زمان خاص نمایش می‌دهد. این موضوع که رابطه بین پورتفولیو و اجزای آن شناخته شود بسیار اهمیت دارد.

پورتفولیو سرمایه‌گذاری‌هایی که توسط سازمان و منطبق با اهداف استراتژیک سازمان است را منعکس می‌کند. این نقطه جایی است که اولویت‌ها مشخص شده تصمیمات سرمایه‌گذاری گرفته شده و منابع تخصیص داده می شود و شما به‌عنوان موسس یک استارتاپ باید این اطلاعات را در تعامل با سازمان مورد نظر مورد توجه قرار دهید. تمام اجزای یک پورتفولیو ویژگی‌های مشخصی را به نمایش می‌گذارد:

  •  تصمیمات سرمایه‌گذاری یا برنامه‌ریزی‌شده توسط سازمان را نشان می‌دهد.
  •  با اهداف استراتژیک سازمان مطابقت دارد.
  •  ویژگی‌های قابل تشخیصی دارد که سازمان را مجاز می‌کند تا برای مدیریت موثرتر آن‌ها را گروه‌بندی کند.
  •  اجزای پورتفولیو قابل‌سنجش‌ است و می‌تواند اندازه‌گیری رتبه‌بندی و اولویت‌بندی شود.
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.