بشکن دندان سنگی را…

0
  1. شنبه غنیمت است و هفته‌نامه‌اش بیشتر‌. به میدان‌داری ایده آمدن در برزخ رسانه‌ها جانی می‌خواهد و جانمایه‌ای از جهد و صابر بودن بر تنگناها‌. اینکه بخواهی از ایده و خردورزی بگویی و راه را هموار کنی تا در هیاهوی اشتغال راهی بگشایی بر گشایش در مخمصه‌ اشتغال ضرورت است‌ ایمان است و نیاز‌ پس شنبه‌ برای‌مان خوش است و فرح‌بخش‌. 
  2. شنبه در ابتدای راه است و می‌تواند پرچمدار بماند اگر بر مزیت‌ها و فرصت‌ها‌یی که وجود دارد دوراندیشانه‌تر و آگاهانه‌تر نظر داشته باشد. رسانه‌ای جامع و تیز‌بین برای صاحبان ایده که رسانه‌ای ندارند‌ مزیت نیست‌؛ ابر مزیت است‌. باید قدرش را دانست‌. 
  3. شنبه در برهوت رسانه‌های مربوط به استارتاپ‌ها به میدان آمده است‌ در فضایی که همه از ضرورت محتوا و ایده سخن می‌گویند اما گامی برداشته نمی‌شود و سخنی و دانشی به میان نمی‌آید تا راهی باز شود و دری گشوده شود‌. شنبه آمده است تا آغاز‌گر باشد‌ سخن گوید و طوطی شکر‌شکن کار باشد و زندگی‌. سرخوشانه بگوید و مدبرانه‌ که می‌تواند‌ که می‌شود‌. 
  4. رسانه آدابی دارد و سنت‌هایی‌. رسانه‌‌ای‌ چونان شنبه هم از این سنت‌ها بر‌کنار نیست‌. شنبه اگر می‌خواهد رسانه‌ای اثر‌بخش و پیشرو باشد راهی طولانی در پیش دارد تا رسانه‌ای باشد برای توسعه و اثرگذاری و نه‌تنها برای ماندن‌. شنبه راهی ندارد به غیر از اینکه خود را برای تنگناها و جهد‌های بیشتر مهیا کند و زیست رسانه‌ای و پر‌التهاب را برای خود برگزیند و این سنت رسانه است که  هزینه می‌دهد و برنده است‌ مماس است با سختی‌ها و می‌کوشد برای اثر‌بخشی و گشایش‌.  قند شنبه گاه با تیزگویی و در معرکه بودن است که شکر‌شکن می‌کند آنها را که خام می‌اندیشند‌. شنبه باید تمرین جسارت‌هایی بیش از این کند‌. 
  5.  شنبه می‌بایست به ایجاد دانش واقعی و بنیادین کسب‌و‌کار بپردازد و از تبدیل‌شدن به یک شبکه اجتماعی مکتوب دوری کند و دانش واقعی را نشر دهد و از رویه‌های هیجانی دور بماند در خلق محتوا‌. مسیر را روشن کند  و به جای اطلاعات ترجمه‌ای و متکثر در شبکه‌های اجتماعی‌ ناشر آگاهی‌های بومی و راستین  باشد و تسلط‌های واقعی و ریشه‌دار را ترویج دهد‌. شنبه می‌بایست گفتمان‌ساز باشد و جریان‌ساز تا شارح مکرر‌ها‌ی کارآفرینی  و مترجم و نظاره‌گر جهانی‌. شنبه می‌بایست جایگاه خرد ایرانی در حوزه‌ کسب‌و‌کار باشد‌. 
  6. شنبه باید ایران را برای فرصت‌های کارآفرینانه بشناساند‌. موج ایجاد کسب‌و‌کار و فضای کارآفرینی در کشور ضمن امیدوار‌کننده بودن‌ نشانه‌هایی از عجول‌بودن و خام‌بودن ایده‌ها و مسیرها را هم دارد‌. ما نیاز‌مند رفع مشکلات واقعی و ملموس ملی خود در  این حوزه هستیم و شاید همان یک زاکربرگ برای جهان کافی باشد‌. خلق ثروت و کسب‌و‌کار در مسیری طبیعی و واقعی است که منجر به توسعه پایدار می‌شود و ایده‌های سزارینی راه به جایی نخواهند برد‌. شنبه باید کمی واقع‌نگری را ترویج دهد و کمی مدارا  را‌ بیشتر دوراندیشی را و بسیار تحمل را‌.
  7. اشتیاق به کسب ثروت‌های کلان ‌از مسیر فناوری بدون توجه به متن و زمینه در حال خارج‌کردن  بخش زیادی از صاحبان ایده از مسیر اصلی خود است‌. روش‌ها و راه‌حل‌ها را باید عالمانه آموخت و اگر غیر از این باشد که با  یک شورش کور در خلق ثروت به جایی نخواهیم رسید‌.
  8. جامعه استارتاپی نیاز دارد تا ایده‌های خود را با توجه به واقعیت‌های ملموس در جامعه و پرهیز از غرق‌شدن در فرم‌ها و ساختارها  و با توجه به متن و زمینه‌های بنیادین جامعه پیاده‌سازی کند‌. ما فرصت‌های اندکی داریم و باید از رویاسازی‌های ‌عقیم و بی‌ثمر و ترویج کسب‌و‌کارهای خارج از نیاز و واقعیت کشور دوری کنیم‌. 
  9. ایران امروز آغوش گشوده است به سوی نوآوری با جوانانی که راه را نشان داده‌اند به سوی خورشید از عمق صخره‌ها  هم می‌توانند که بگشایند‌. ‌این دیار نیاز به تعامل‌ گفت‌وگو‌ واقع‌نگری و رویکردهای انتقادی به روش‌ها و مسیرها دارد و رسانه‌ای همچون شنبه می‌تواند چونان پدری دلسوز‌ مشتاقانه و آگاهانه راه بگشاید و بزم ما را برای آینده‌ای که سراسر روشنایی است و لبخند و زندگی بیاراید‌ با تبدیل‌شدن به رسانه‌ای با آداب رسانه‌ منتقدی دلسوز و معلمی مدبر‌. 
  10.  باشد که چنین شود و این مهم از شنبه آغاز خواهد شد‌. 
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.