شماره ۲۱۷ هفته‌نامه شنبه منتشر شد

0

در شماره ۲۱۷ شنبه مگ می‌خوانید :

?وقتی ارزان‌فروشی جرم می‌شود!

رابطه میان دولتها و استارتاپها در همه جای دنیا رابطهای حساس و شکننده است. دولت از یک سو میخواهد با وضع قوانین، استارتاپها را در چارچوبهای گاهی پوسیده خود نگه دارد، اما ذات اکوسیستم استارتاپی به گونهای است که چنین رفتاری را بر نمیتابددر بیشتر موارد نیز، اکوسیستم استارتاپی همواره یک قدم از دولتها جلوتر هستند و آنها را مجبور میکنند که به روند فناوری واکنش نشان  دهند. در روزهای اخیر، نمود این واقعیت را میتواندر برخورد بیمه مرکزی با استارتاپهای حوزه بیمه به خوبی مشاهده کرد؛  حوزهای نوپا اما با سرعت رشد بالا که به خوبی در حال جا انداختن خود در میان جامعه است. اما بخشنامه اخیر بیمه مرکزی، برای عدم همکاری بیمه‌گذاران با استارتاپ‌ها و الزام آنها برای کسب مجوز، آن هم در زمانی کوتاه، شوک سنگینی به اینشورتک ایران وارد کرده است. به همین بهانه در این شماره به سراغ چند نفر از فعالان حوزه بیمه رفتیم تا نظر آنها و تاثیر این بخشنامه را بر اکوسیستم استارتاپهای بیمه در ایران جویا شویم. در گفتوگوهایی با خانم بهاره شریفیون مدیرعامل بیمه داتکام، صادق رحمانی رئیس مرکز نوآوری و رشد بیمه ایران، محمدرضا فرحی مدیرعامل بیمه بازار، محمود کریمی مدیرعامل پلنت، محمد مهدی فریدوند رئیس هیات مدیره انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر و فرشید مولاپور مدیرعامل استارتاپ کارت اعتباری هوده از آنها پرسیدیم درباره روند مذاکرات میان استارتاپها و بیمه مرکزی، تاثیر این بخشنامه، دلیل تعیین چنین مدت زمان کوتاهی برای کسب مجوز، دلیل مخالفت بیمه مرکزی با ارزان فروشی، دلیل عدم حمایت بیمه مرکزی از حوزه اینشورتک و در نهایت، راهحل برونرفت از این وضعیت از نگاه آنها را مشاهده و بررسی کنیم. کار برای استارتاپها برای اخذ مجوزهای گوناگون، آنقدر پیچیده و سخت شده است که شاید لازم باشد، استارتاپها تمرکز کسبوکار خود را روی گرفتن مجوز برای دیگر استارتاپها بگذارند.

?بررسی بخشنامه جدید بیمه مرکزی و داستان تکراری سنگ‌اندازی در مسیر نوآوری استارتاپ‌ها

قانون‌گذاری، در تعامل یا تقابل با استارت‌آپهای بیمه؟ : بهاره شریفیون هم‌بنیانگذار و مدیرعامل بیمه‌دات‌کام

حضور استارت‌آپ‌ها در صنعت بیمه حفظ خواهد شد. :  محمدرضا فرحی، مدیرعامل بیمه‌بازار

وب‌سایت داشتن به معنای استارتاپ بودن نیست!  : صادق رحمانی رئیس مرکز نوآوری و رشد دانشگاه بیمه‌ایران
?برق برای رمزارز یا شهروندان؛ اولویت کدام است؟
    شبکه‌ی فرسوده و ردپای آب در برق
    رمزارز یا صنعت فرسوده برق؛ کدام مهم است؟
?مهم‌ترین فاکتور، زمان و بازده آموزش است
گفت‌و‌گو با امیر عقیقی، مدیرعامل و هم‌بنیانگذار لینوم
?۵ استارتاپ در موضوع پلیمر
دوشنبه این هفته این ۵ استارتاپ برای سرمایه‌گذاران ارائه خواهند شد.
خرید PDF شماره ۲۱۷ شنبه مگ
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.