زندگی کارآفرینانه در همسایگی دلال‌ها

سرمقاله اکبر هاشمی مدیرمسئول هفته‌نامه‌شنبه

0

آنچه بيش از مشکلات؛ زندگي کارآفرينانه را به تباهي مي‌کشاند همزيستي با شهرونداني است که آمار رسمي منتهي به سال ۱۴۰۰ نشانگر آن است بيش از ۶۰ درصد مردم ايران دلالي مي‌کنند.

از اينرو زيست کارآفرينانه در مجاورت جامعه دلالي که با ثبت نام خودرو، خريد ملک، احتکار دارو، مواد غذايي، رانت خواري، وصل شدن به منابع دولتي… با کمترين تلاش يک شبه سود کلاني را به جيب مي‌زنند، بسيار دشوار و دردناک است.

در فضاهاي اشتراکي جواناني را سراغ دارم که نان شب ندارند ولي با عشق استارتاپ و کسب و کارشان را پيش مي‎برند اما کمي آنسوتر نظاره‌گر دوست، فاميل و هم‌وطني فربه هستند که بدون تلاش با دلالي پولدار مي‌شوند.

آنچه آنها را از پا در مي‌آورد مشکلات نيست، کشته شدن انگيزه‌هايشان در مجاورت رانت‌خواري، فساد و دلالي است.

چگونه بايد در مقابل وسوسه‌هاي دلالي، فارکسي، تريدري و ميلياردر شدن وال استريتي مقاومت کنند؟

چگونه از کساني که درگوششان زمزمه مي‌کنند اگر اين مجوز و آن مجوز را بگيري وام کم بهره و تسهيلات ارزان مي‌دهند بعد مي‌تواني بخشي از اين پول را ماشين بخري و دربازار چند برابر قيمت بفروشي، فاصله بگيرند؟

خوانش زندگي کارآفرينان موفق جهاني و حتي ايراني بخصوص در حوزه شرکت‌هاي اينترنتي و استارتاپي نشان مي‌دهد آنها از راه دلالي و وام به موفقيت‌هاي بزرگ غيرقابل باور نرسيده‌اند. چرا که هرگز کسب و‌کاري با شالوده تفکر دلالي، رانت خواري به موفقيت جهاني نخواهد رسيد.

  •   حرف آخر:

زيست مومنانه و نجيبانه کارآفرينانه در کشور دلال‌ها کار دشواري است. سال ۱۴۰۱ اوج شکل‌گيري شرکت‎زيست مومنانه و نجيبانه کارآفرينانه در کشور دلال‌ها کار دشواري است. سال ۱۴۰۱ اوج شکل‌گيري شرکتهاي رانتي خواهد بود. دلالي و فرهنگ فارکسي، تريدري، وال استريتي بيش از پيش شتاب خواهد گرفت ما بايد از همين حالا راه خود را انتخاب کنيم. اگر باور به کارآفريني داريم و به دنبال موفقيت جهاني هستيم بايد وسوسه و قيد مجوزهاي خاص و رانتي را از سر بيرون کنيم، از اخبار جامعه دلالي فاصله بگيريم، به قناعت زندگي و کار کنيم، سختي‌ها را بيش از پيش تحمل و جهاني فکر کنيم، به خلق ارزش و آسان کردن زندگي شهروندان جهان بينديشيم و در نهايت بنيان کسب و کار شفاف و قانوني و ‌موفقي را بنا کنيم که دلال‌ها موفقيمان را در خواب هم نتوانند ببينند.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.