زندگی و کار روی آب

هرکدام از ما بیش از چند ثانیه بیشتر نمی‌توانیم بدون اکسیژن زیر آب زنده بمانیم، اما ساکنان قبیله باجائو در جنوب شرق آسیا در طول قرن‌ها به این توانمندی عجیب دست یافته‌اند تا بدون هیچ…
مطالعه مطلب ...

باید با هم حرف بزنیم

۵ دیماه سال ۱۳۸۲ بعنوان گزارشگر روزنامه همشهری در دل بزرگترین زلزله تاریخی ایران در شهر بم نظاره گر ویرانی یک شهر و‌مرگ بیش از ۵۰ هزار انسان شریف بودم. زمانی که هنوز از تلفن هوشمند…
مطالعه مطلب ...

این درخت من نیست!

تدکس امید مشهد برای من آموخته بزرگی به همراه داشت. سال گذشته برای سخنرانی به تدکس امید دعوت شدم. پیش از من دکتر شیری مبحث جالبی ارائه کرد. تصویری از آدم های متعدد که از درخت موفقیت…
مطالعه مطلب ...

یک بحران هزار فرصت

هرگز فکر نمی کردم مردی که روزگاری گوشه زمین آدامس می جوید تبدیل به رهبری بزرگ و‌الهام بخش در ورزش و اقتصاد شود، بعد از بازنشستگی از رختکن و مربی گری فوتبال سر از تدریس در دانشکده…
مطالعه مطلب ...

پذیرش تغییرات بنیادی

به گمانم اوایل دهه هشتاد شمسی و در کشور تونس هم اندیشی برای آینده مدیریت اینترنت در جهان برگزار شد که از ایران مرحوم کاظم معتمدنژاد و‌ یونس شکرخواه حضور داشتند. دکتر شکر خواه بلاگی…
مطالعه مطلب ...