احضار نماینده قانونی به جای مدیرعامل

بخشنامه قوه قضاییه در خصوص نحوه احضار اشخاص حقوقی

0

در قسمتی از این بخشنامه آمده است:

در پرونده‌های مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پرونده‌های مربوط به حوادث حین انجام کار، احضار مدیرعامل ممکن است در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد، لذا لازم است به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید.

متن کامل بخشنامه قوه قضاییه را از اینجا دانلود کنید.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.