مرور شنبه TV

شنبه TV

محتوای تصویری و ویدیویی هفته‌نامه شنبه

لازم بود بجنگم

رضا از اون کسانیه که خودش با وجود اینکه…

رضا تصمیم میگیره با کار خودش استقلالش رو پیدا کنه. تو این مسیر اتفاقات زیادی براش میفته که ناامیدش میکنه ولی هدفمند…