مرور استارتاپ‌های ایرانی

استارتاپ‌های ایرانی

کارگر میلیونر

​تولید را از زیرزمینی ۵۰ مترمربعی آغاز کرده و در ادامه به کارخانه‌ای به مساحت ۱۵۰ هزار مترمربع رسیده است. البته از مسیری…

همیشه برخاستن

«مهر تو چون شد پیشه‌ام / دور از تو نیست اندیشه‌ام» و...؛ نوای موبایل بهروز فروتن این‌چنین در گوشم طنین‌انداز می‌شود.…