میان مرگ و زندگی، زندگی را انتخاب کردیم

گفتگو با نیما محسنی، مدیر عامل همگردی

0

در شرایط بین مرگ و زندگی قرار داشتیم و خب زندگی را انتخاب کردیم و کاری کردیم که نه تنها تعدیل نیرو نداشتیم بلکه توانستیم نیرو هم اضافه کنیم…

گفتگو با نیما محسنی، مدیر عامل همگردی

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.