مدیران استارتاپ ها چرا اخراج می شوند

سرمقاله شماره 238 هفته نامه شنبه به قلم اکبر هاشمی

0

نگاهی به اخراج بنیانگذاران وی ورک و اوبر

آدام نیومان بنیان گذار ” وی ورک ” و تراویس کالانیک بنیانگذار” اوبر” مردان بلند پروازی بودن که از هیچ و دست خالی بزرگترین شرکت‌های جهان را ساختند. اوبر به قیمت افسانه ای ۴۵ میلیارد دلار و وی ورک به ۴۷ میلیارد دلاررسید. اگرچه هر دو Kpi؛ ۴۵ میلیارد دلار را زدند و هر دو همه وجودشان را برای موفقیت کسب و کارشان گذاشتند اما وجه اشتراک این دو کارآفرین بلند پرواز اخراج آنها از شرکت هایشان بود.

تراویس کالانیک بنیانگذار ” اوبر” اگرچه شرکت منضبط  دارای دفاتر مالی و در مقیاس جهانی ساخت و با ترکیبی شگفت انگیز از صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر میلیاردها دلار سرمایه جذب کرد اما آنچه باعث شد تراویس تبدیل به تبر شود و از شرکت خودش اخراج شود فرهنگ سازمانی حاکم بر این شرکت، دروغ و لاپوشانی هایش بود. فرهنگی که می گفت اگر یک نیرو اشتباهی می کند باید سکوت کنیم چرا که نیروی نخبه و تلنتی است. یا عدم مراقبت تراویس از رفتارها، نشست و برخواست هایش و…

بیل گرلی از اولین سرمایه گذاران اوبر در تمام دورانی که در کنار تراویس بود با  به رسمیت شناختن جاه طلبی تراویس و کمک به تحقق آرزوهای این جوان خام همه دغدغه اش تربیت و مراقبت از او بود. بیل نگران بود که کارآفرینش در مسیر جاه طلبی به دلیل کم تجربه گی به خودش و شرکت آسیب بزند. نگرانی که سرانجام به واقعیت تبدیل شد و او را متقاعد کرد که همراه با دیگر سهام داران از تراویس بخواهند شرکت را ترک کند.

قبل از اینکه بخواهیم از اشتباهات آدام نیومن بگویم بگذارید از او بعنوان یکی از بزرگترین قصه گوهای جهان کسب و کار یاد کنیم. مردی که می توانست با تعریف کردن روایت و داستان برای رویا های توی ذهنش سرمایه‌های میلیون و میلیارد دلاری جذب کند.

اگرچه آدام نیومان دیوانه تر و جاه طلب تر از تراویس بود اما فرهنگ سازمانی حاکم بر وی ورک یکی از عوامل موفقیت این شرکت بود آنچه باعث شد وی ورک از قیمت ۴۷ میلیارد دلار به ارزش ۴۷/۴ سقوط کند نبود انضباط مالی در شرکت و تخلفات محرز و سند سازی، دروغ و لاپوشانی توسط آدام نیومن بود. هر دو این کارآفرینان افسانه ای و بزرگ گرفتار همان جاه طلبی شده بودند که عامل موفقیت شان بود اما عدم کنترل مرز جاه طلبی ها و نبود انضباط مالی در وی ورک و نبود انضباط در فرهنگ سازمانی در اوبر باعث اخراج هر دو بنیانگذار شد.

در این شماره شنبه به بهانه پخش دو مینی سریال Super Pumped داستان اوبر، و We Crashed داستان وی ورک  به سراغ داستان ظهور و سقوط وی ورک رفته ایم. مرور تجربه موفقیت و شکست این شرکت ها و بنیانگذارنشان؛ به ما می آموزند هر دو این شرکت ها واقعی هستند و حاصل ذهن هایی خلاق و مردانی خسته گی ناپذیر و سرمایه گذارانی دور اندیش و البته خطرپذیرند. اگر چه اشتباهات سافت بنک در شکست وی ورک بی تاثیر نبود اما آنچه باعث شکست وی ورک شد اشتباهات و بی تجربه گی آدام نیومان بود.

حرف آخر:

اشتباهات آدام و تراویس، بنیانگذاران وی ورک و اوبر، اگرچه از یک جنس نیستند اما در هردو کارآفرین جاه طلب و باهوش به دلیل نادیده گرفتن انضباط در شرکت داری اخراج شدند و جایگاه مهم شان را از دست دادند. اشتباهات تراویس با تدبیر سرمایه گذاران و جایگزینی دارا خسرو شاهی ختم به خیر شد و اوبر روز به روز در حال اوج گرفتن است اما سرمایه گذاران وی ورک زمانی متوجه عمق فاجعه شده بودند که دیگر دیر شده بود و شرکت از اوج ۴۷ میلیارد دلار به حضیض ۴۷/۴ میلیارد دلار سقوط کرد.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.