این رود متوقف نخواهد شد

سرمقاله 235 هفته نامه شنبه به قلم اکبر هاشمی

0

نمي‌تواني در ايران باشي و فشارهاي سخت اقتصادي، تحريم‌ها و …  را در زندگي روزمره لمس كني و رنج مردم را ببيني و بگويي حال اكوسيستم استارتاپي ايران خوب است. ما بخشي از اين كشور و مردم هستيم و زيست‌بوم كارآفريني و استارتاپي نيز بخشي از اقتصاد بيمار و رنجور كشور است.

زيست‌بومي كه در چند سال گذشته بخصوص سال ۱۴۰۰ تاثيرات بسياري از سياست ملتهب، اقتصاد بيمار، مديريت‌هاي … و سياست جنگ زده بين الملل پذيرفت.

بخصوص تحريم‌هاي ظالمانه تاثير ويرانگري بر اكوسيستم استارتاپي گذاشت. تحريم‌هاي داخلي استارتاپ‌ها نيز زمينه ساز، مكمل و تسهيل كننده تاثيرگذاري تحريم‌هاي خارجي بود. در تحريم‌هاي خارجي راه‌هاي جذب و تامين منابع مالي (راه ورود سرمايه گذار خارجي) و امكان كسب تجربه جهاني و دسترسي به بازارهاي جهاني بسته شد. در داخل نيز راه‌هاي تامين سرمايه (مثل بازار سرمايه و…) به روي استارتاپ‌هاي بزرگ مسدود شد دو سياست با اهداف و نيت‌هاي متفاوت ولي نتيجه‌اي يكسان و ويرانگر.

بسته شدن راه اگزيت و عدم بازگشت سرمايه، تعيين سقف براي رشد استارتاپ‌هاي بزرگ، طرح هاي محدود كننده براي فضاي مجازي و اينترنت در كنار ديگر عوامل منجر به كم رنگ شدن اميد در نزد جوانان كارآفرين شد. چرخه‌اي كه در ميانه دهه نود شتاب گرفته بود به دلايلي دستكاري و متوقف شد. آنهايي كه با شعار دغدغه‌مندي دست به اين دستكاري زدند چون راه حل ديگري براي اين برون رفت نداشتند فقط مقابل چرخه توسعه زيست‌بوم استارتاپي سد ايجاد كردند تا فرصتي براي يافتن يك راه جايگزين باشند. فارغ از اينكه زمان و تكنولوژي متوقف شدني نيست و … اين موانع به قوام و تاثيرگذاري سد تحريم‌ها كمك شاياني كرد تا اكوسيستم نوپا و‌ كم‌جان نحيف‌تر و جوانان نااميد و نااميدتر شوند.

سال ۱۴۰۰ سال دستاوردهاي بزرگ براي اكوسيستم استارتاپي ايران نبود در كنار اينها تاثيرات كرونا، جنگ در اروپا باعث شد فقط مصيبت از سر بگذرانيم، به تعبيري سال ۱۴۰۰ سال بقا بود. بازگشت به گذشته جز با هدف درس آموزي فقط رنج است و نتيجه‌اش نااميدي و ايستايي.

سال ۱۴۰۱ براي كارآفريناني كه در وضعيت عدم قطعيت زندگي مي‌كنند سال صبر است و اميدواري و البته بازهم و بازهم تلاش و تلاش.

اگر مشكلات به تلاش مضاعف ما حل و فصل مي‌شد مي نوشتيم در سال ۱۴۰۱ تلاشمان را مضاعف مي‌كنيم و مي‌تركانيم اما واقعيت اين است سال ۱۴۰۱ سالي است كه فقط مي‌توان اميدوار بود سياست گذاران و تصميم سازان به اين نتيجه برسند دستكاري در زيست بوم جز ويراني حاصلي ندارد كافي است بيرون از گزارش‌هاي عملكردي بخش هاي دولتي چرخي در اكوسيستم بزنند و حال نزار صنعت وي سي را ببينند. به شتابدهنده‌هاي بي‌شتاب سري بزنند و به فضاهاي اشتراكي كه زيستگاه تريدرها و فريلنسرها شده و ايونت‌هاي كارآفريني كه به تسخير گرگ‌هاي وال استريتي در آمده است.

حرف آخر:

بازهم از انتهاي نااميدي از اميد با شما سخن مي گوييم. ما كارآفرين هستيم و رود هرگز متوقف نمي‌شود و آب مسيرش را پيدا مي‌كند. اميدواريم با بازگشت عقلانيت به تصميم سازان و تصميم‌گيران راه سد شده باز شود و جريان كار آفريني در كشورمان به مسير درست و طبيعي خويش بازگردد. آرزويمان ايراني آباد با استارتاپ‌هاي بزرگ جهاني ايراني است.

آنچه عيان است اين رود متوقف نخواهد شد.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.