کامپیوترهایی که طعنه و تمسخر را می‌فهمند!

0

یک موتور تشخیص طعنه که به بازاریاب‌ها کمک می‌کند تشخیص دهند که آیا شما از محصول آن‌ها تعریف کرده یا آن را مسخره می‌کنید و بر این اساس پیام‌های خود را تغییر می‌دهند تا اجناس بیشتری را به شما بفروشند. این کامپیوترها می‌تواند به نهادهای اجرای احکام نیز کمک کند تا تهدیدات قانونی را از تهدیدهایی که در اصل شوخی و مبالغه است، تشخیص دهند. حتی این فناوری می‌تواند به سیستم‌های خدمات مشتریان خودکار کمک کند تا نارضایتی مشتری را تشخیص داده و شما را به یک فرد واقعی ارجاع دهد. محققان یک الگوریتم کامپیوتری نوشته‌اند که به دستگاه امکان می‌دهد از داده‌ها برای جست‌وجوی مطالب ارسالی جدید استفاده کند و تشخیص دهد که آیا آن مطلب نوعی طعنه است یا خیر.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.