همه با همیم …

0

همه با همیم …

⁣توی دفتر نشسته ام و در اندوه اتفاقات تلخ امروز بغ کرده ام. ما به از دست دادن عزیزترین کسانمان عادت کرده ایم. آنچه امروز اندوه مرا چند برابر کرده است امنیتی بود که آسیب دید. خواب گرانی که سبک شد.

ما در ایران عزیز مشکلات زیادی داریم اما یکی از دلخوشی های بزرگمان برای حل مشکلات ،امنیت ملی،امنیت زیستن است که با آرامش زندگی می کنیم. نمی گویم  می کردیم، چون نمی خواهم مثل تهیدستان سیاسی که در این شرایط سخت و جانکاه امنیت ملی را وسیله حمله به دولت کرده اند، بگویم دیگر امنیت نیست. امنیت هست چون ما می خواهیم.

برای اینکه دوباره این خواب گران به چشمهایمان برگردد و در ارامش به زندگی و کسب و کارمان ادامه دهیم. ضمن ابراز همدردی با شهروندان جانباخته مان به حافظان امنیت کشورمان به دولت مان می گوییم ما در کنار مردم ایران و برای ایجاد امنیت خدشه ناپذیردرکنارتان هستیم و همه باهمیم.

چو ایران نباشد تن من مباد…

اکبر هاشمی و تحریریه هفته نامه شنبه

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.