افزایش تقاضا برای دستگاه‌های پوشیدنی حیوانات خانگی

0

بازار دستگاه‌های پوشیدنی حیوانات خانگی بسیار پرطرفدار هستند زیرا می‌توانند جنبه‌های مختلف سلامت حیوان را از نزدیک زیر نظر داشته باشند.

تقاضا برای ردیاب‌های موقعیت مکانی که از فناوری جی‌پی‌اس استفاده می‌کنند، در بازار دستگاه‌های پوشیدنی حیوانات خانگی بسیار داغ شده است. دستگاه‌های پوشیدنی حیوانات خانگی اغلب برای ردیابی موقعیت مکانی حیوانات خانگی و نظارت بر فعالیت آنها مورد استفاده قرار می‌گیرند‌ و هدف از تولید و عرضه آنها بهبود ایمنی و امنیت حیوانات خانگی است.

گجت‌های پوشیدنی که همراه با ردیاب‌ها ارائه می‌شوند، در بازار دستگاه‌های پوشیدنی حیوانات خانگی بسیار پرطرفدار هستند زیرا می‌توانند جنبه‌های مختلف سلامت حیوان را از نزدیک زیر نظر داشته باشند. استفاده از چنین فناوری‌هایی در بازار گجت‌های پوشیدنی حیوانات خانگی با افزایش هزینه روی فناوری‌های حیوانات خانگی برای نظارت بر سلامت آنها افزایش یافته است.

تقاضا برای آنها در بازار با مزیت دریافت فعالیت در زمان واقعی رابطه مستقیم دارد. ردیاب‌های جی‌پی‌اس و فناوری‌های مشابه شاهد چشم‌انداز وسیعی در بازار دستگاه‌های پوشیدنی حیوانات خانگی هستند به ویژه در کشورهای توسعه‌یافته. به مرور زمان، قلاده‌های هوشمند و مجهز به جی‌پی‌اس از نظر قابلیت بسیار متنوع خواهند شد.

برای مثال، از آنها برای آموزش به حیوانات خانگی و سرگرم‌کردن آنها استفاده خواهد شد. جی‌پی‌اس به عنوان یک فناوری پایدار در بازار دستگاه‌های پوشیدنی حیوانات خانگی وارد شده ‌تا از آن برای تضمین ایمنی حیوانات و مصون‌سازی آنها در مقابل خطر دزدیده‌شدن استفاده شود.

تقاضا برای دستگاه‌های پوشیدنی حیوانات خانگی که جنبه‌های مختلف را بررسی می‌کنند، هنوز در مراحل اولیه خود به سر می‌برد و هنوز فضای زیادی برای پیشرفت در بازار دارد. با این حال، در طول سال‌های آینده، چشم‌انداز‌ها به گونه‌ای است که انتظار می‌رود در سایر حوزه‌های کاربردی در بازار دستگاه‌های پوشیدنی حیوانات خانگی نیز مورد توجه قرار گیرند

پیشرفت در حوزه اینترنت اشیا

در سال‌های اخیر، استفاده از دستگاه‌های پوشیدنی حیوانات خانگی برای تشخیص پزشکی و درمان اهمیت پیدا کرد به ویژه در کشورهای توسعه‌یافته. هزینه روی فناوری‌های نظارت بر سلامت حیوانات خانگی، به ویژه در آمریکا، یک روند چشمگیر در بازار دستگاه‌های پوشیدنی حیوانات خانگی است. افزایش چاقی، به ویژه در سگ‌ها و گربه‌ها، تقاضا برای نظارت بر فعالیت حیوانات خانگی را افزایش داده است.

پیشرفت در حوزه اینترنت اشیا و حسگرها به جمع‌آوری اطلاعات درباره سلامت حیوانات خانگی کمک کرده است، بنابراین یک دستاورد قابل توجه در بازار دستگاه‌های پوشیدنی حیوانات خانگی به شمار می‌رود. نگرانی رو به رشد درباره سلامت حیوانات خانگی در بین صاحبان آنها موجب شده ‌که تقاضا برای دستگاه‌های پوشیدنی که بر وعده‌های غذایی و تغذیه آنها، رفتار تهاجمی و میل به مبارزه آنها نظارت دارند، افزایش یابد. افزایش تقاضا برای پیگیری سلامت حیوانات از سوی دیگر موجب توسعه چشم‌انداز‌ بازار گجت‌های پوشیدنی حیوانات خانگی می‌شود.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.