بازنویسی خبر کشف ۷ سیاره توسط ناسا

0

ما می‌دانستیم که ممکن است تنها موجودات جهان نباشیم، اینها را نه فقط از روی خیالات و تصوراتمان، که از روی حکم و منطق یک احتمال به ذهن راه می‌دادیم. برایش فیلم ساخته‌ایم، درباره‌اش داستان نوشته‌ایم و دانشمندانی هم هستند که این خیالات را دنبال می‌کنند و به دنبال منطق در آن می‌گردند تا با فرمول‌های پیچیده و دستگاه‌های مجهز خود را برای قطعیت در چنین احتمالی آماده کنند. به همین دلیل است که وقتی خبر کشف ۷ سیاره با احتمال وجود آب در آن منتشر می‌شود، کمی تکان می‌خوریم و از خودمان می‌پرسیم یعنی واقعیت دارد؟ حالا اگر بخواهیم که چنین خبری را برای وب‌سایت خودمان بازنویسی کنیم، یا اگر بخواهیم نسبت به چنین احتمالی در دنیای استارتاپ‌ها صحبت کنیم، چه چیزی برایمان در اولویت قرار می‌گیرد؟ نوشتن نام آن ۷‌سیاره یا نحوه نامگذاری‌شان؟ چون در نحوه نامگذاری هیچ اثر و نشانی وجود ندارد. آنها این سیارات را از a تا h  نامگذاری کرده‌اند، به این خاطر که هنوز هیچ هویتی برایشان متصور نیستند و نمی‌دانند آنها را به چه نام بخوانند. شاید بهتر است روی موقعیت و اهمیت وجود آب در سیاره صحبت کنند که در این‌صورت هم ارتباطشان با دنیای استارتاپی قطع می‌شود و دلیلی برای انعکاس آن وجود ندارد. استارتاپ‌ها با فرض تکیه‌شان بر علم، بازهم از چنین وجودی سود نمی‌برند.

اما نکته اساسی درباره استارتاپ‌ها قدم گذاشتن در مسیر یک رویاست؛ رویایی که جایی گوشه ذهن ما جا خوش کرده و برایمان از آینده صحبت می‌کند، همان‌طور که حضور موجوداتی دیگر در سیاره‌ای دیگر؛ همان‌طور که احتمال وجود آب در سیاره‌ای به غیر از زمین. به همین خاطر است که می‌توانیم برایتان خبر را به این صورت بازنویسی کنیم: «‌یک قدم تا رویای دست دادن با موجوداتی غیر از انسان باقی مانده است. یک قدم باقی مانده تا بتوانیم برای دیدوبازدید به سیاره‌ای دیگر برویم و دوستانی از جنس دیگر داشته باشیم.» مگر دنیای استارتاپ‌ها وابسته به همین اصل رویاپردازی عالمانه نیست؟ که بدانیم فرصت و موقعیتی وجود دارد و ما ایده را به دنیای خارج از آن متصل کنیم و نسبت به آن مسئولانه برخورد کنیم؟ کشف این ۷ سیاره به ما هیجان موفقیت می‌دهد و با ما از روزهایی صحبت می‌کند که حتی دورترین احتمالات نیز می‌توانند به وقوع بپیوندند. پس از میان تمام ویژگی‌های خبری و اصول اساسی، آن چیزی را انتخاب می‌کنیم که به حال و هوای ما نزدیک‌تر باشد، مباحث علمی را گوشه‌ای نگه می‌داریم و از زمان وقوع آن می‌نویسیم. جمله‌ای که کارشناسان ناسا روی آن تاکید داشته‌اند: «‌به گفته محققان ناسا با این کشف اما و اگرها درباره امکان کشف زمین دوم از بین رفته و تنها مسئله زمان این کشف مطرح است.»

ارسال دیدگاه
امتیاز بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.