مرور برچسب

اینترنت اشیا

راهبران اینترنت اشیا

اینترنت اشیا (IoT) به حوزه‌ای نوین در فناوری اشاره دارد که در آن قابلیت ارسال و دریافت داده‌ها، به اشیای اطرافمان تعمیم می‌یابد. از این رو می‌توان اینترنت اشیا را بستری برای ایجاد…
مطالعه مطلب ...