باشگاه شکست‌خورده‌های امیدوار

0

پل برگ، مدیر عملیات تجاری Groupshop، از تجربه بازسازی بعداز شکست می‌گوید

پل برگ: پس از شکست اولین استارتاپم، پس از ارسال صدها درخواست، در یک دوره ششماهه، تنها یک مصاحبه شغلی دریافت کردم که آن تنها مصاحبه هم به شغل تبدیل نشد.

خارج از گزینههای کاری تخصصیام، به عنوان یک راننده وارد اقتصاد مستقل شدم و در خیابانهای لسآنجلس گشت و گذار میکردم. طبیعتا «راننده» بودن مسیر شغلیای نبود که برای خود ۲۷ ساله‌ام ترسیم کرده بودم.

با زمان زیادی که در ماشین بودم تا در مورد تصمیمات زندگیام فکر کنم، ساعتهای زیادی به این فکر میکردم که چه کاری میتوانستم بهتر انجام دهم و در آینده چه خواهم کرد.

در همان زمان، با مردی آشنا شدم که در مرحله شتاب‌دهی با شکست روبه‌رو شده بود. او به دنبال سرمایهگذاری ناموفق خود به سرنوشت مشابهی دچار شد: او حتی نتوانسته بود که یک مصاحبه شغلی برای خود رديف کند، چه رسد به اینکه یک شغل پیدا کندو همین باعث شده بود که برای ‌یک سرویس تحویل رانندگی کند.

ما فورا به دوستهای همفکر وصل شدیم. مبارزات شغلی ما برای کسبوکار و پیداکردن یک فرصت شغلی یک پیوند منحصربهفرد ایجاد کرد. هرگز فراموش نخواهم کرد که او چقدر اشتیاق خالصی به فروشگاهی داشت که اخیرا راهاندازی کرده بود و با آب و تاب برای من تعریف میکرد.

نمیتوانستم تصور کنم که تصمیم او برای تماس‌گرفتن، با من و تصمیم من برای همکاری با او، مقدمهای باشد برای همکاری ما در یک ماموریت سرمایهگذاری برای تغییر نحوه خرید آنلاین مردم.

یکی از چیزهایی که من و مدی سوکورو، بنیانگذار و مدیرعامل گروپشاپ را به هم پیوند میدهد، چیزی است که هرگز در رزومههای ما به رسمیت شناخته نشد: ما کلیگرا هستیم، گیجکنندهای هستیم. معمولا خودمان را درگیر چیزهایی که ما در مورد آنها چیزی نمیدانیم میکنیم و راهی برای انجام آن پیدا میکنیم.

این یک دارایی با ارزش برای همه چیز بوده است به جز یافتن شغل. از صحبت با صدها بنیانگذار و کارآفرین در طول سالها، میدانم که ما تنها نیستیم.

در اینجا چند نکته از پل برگ که برای عموم یا بنیانگذارانی که به دنبال بازگشت از یک سرمایهگذاری شکستخورده هستند، آورده شده است.

  • شبکه شما همه چیز است

چهار شغل آخر من از افرادی بود که شخصا میشناسم. زمانی که با Groupshop  شروع به کار کردم، چندین نفر را که قبلا با آنها کار کرده بودم، آوردم.

شبکه خود را متشکل از کلیگرایان، کارآفرینان و بنیانگذاران دیگر بسازید. آنها کسانی هستند که به احتمال زیاد مهارت شما و نحوه بهکارگیری آن را درک میکنند. احتمالا فرصت بعدی خود را از کسی که قبلا میشناسید، پیدا خواهید کرد.

  • هر چیزی روی چیز دیگری تاثیر می‌گذارد

در مقالهای از Sports Illustrated  که به بررسی رابطه بین دو تا از موفقترین مربیان فوتبال در تمام دوران میپردازد، یک ویژگی در مورد سرمربی کنونی فوتبال دانشگاه آلاباما، نیک سابان، به سرمربی میهنپرستان، بیل بلیچیک، دیده میشود.

او تمام اجزای بازی را درک کرد و این برای من بسیار جالب بود. چون من خودم بازی را اینطور دیدمکه همه چیز به نوعی روی چیز دیگری تأثیر میگذارد.

ممکن است برنامهنویس نباشیدیا یک تحلیلگر داده، اما راهاندازی یک استارتاپ مستلزم این است که حداقل بررسی کنید که هر یک از جنبهها چگونه روی دیگری تأثیر میگذارد.

به توانایی خود برای دیدن نقش بعدی خود تکیه کنید، نه صرفا به عنوان یک موقعیت منزوی، بلکه به عنوان یک مشارکتکننده در کل.

  • «عام‌گرایی» یک مهارت است

در ۶ماه گذشته، همه چیز از نوشتن، توسعه کسبوکار، مدیریت محصول، توسعه نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، منابع انسانی، بازاریابی رشد‌ و لیست ادامه دارد، به من سپرده شده است.

کسی که میتواند وارد شود و با شایستگی در موقعیتهای مختلف مشارکت کند، منبع ارزشمندی برای استارتاپها‌ست. این به تیم کمک میکند تا سریعتر، کارآمدتر حرکت کند و هزینهها را کاهش دهد.

وقتی از راهاندازی یک استارتاپ به درخواست شغل میرسید، ذهنیت شما تغییر میکند زیرا شروع به این سوال میکنید که واقعا در استارتاپ خود چه کار کردهاید. پاسخ احتمالا بیشتر همه چیز است. نقش خود را به عنوان یک مؤسس حتی شکستخورده دستکم نگیرید.

  • فروتن باش

ممکن است خود را در نقشی بیابید که نخواهید دنبال کار شکستخورده خود باشید. تا فرصت بعدی شما بهترین کار را انجام دهید. پیدا کردن شغل در فناوری ممکن است پس از یک سرمایهگذاری ناموفق دشوار باشد.

درک کنید ممکن است زمان لازم باشد تا دقیقا جایی که در آن برتری دارید، پیدا کنید. اما هنگامی که مهارت خاص خود را پیدا کردید، مشخص خواهد شد که در تمام مدت چه بوده است

 مطلب پیشنهادی: پل برگ کیست؟
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.