مرور استارتاپ

استارتاپ

شبکه اجتماعی کتابخوان‌ها

بنیانگذار بهخوان از این اپلیکیشن فرهنگی…

کتابخانه‌های بزرگ در گوشه و کنار دفتر و افرادی متفاوت و در عین حال همدل! اپلیکیشن بهخوان حتی در همان نگاه اول هم همه…

شکارچیان آسیب‌پذیری!

با راورو، پلتفرم دانش‌بنیان هکرهای…

راورو، یک استارتاپ دانش‌بنیان، جوان و پر‌انرژی است؛ انرژی‌ای که از همان ابتدای صحبت با کارمندان و بنیانگذار آن توجه را…

رشد کن یا بمیر!

معرفی سریال super pumped

در سال‌2019 رمانی با نام The Battle for Uber توسط یکی از روزنامه‌نگاران مجله نیویورک‌تایمز منتشر شد. این رمان خیلی زود…