تشکیل گروه، داروی مشکلات بین کارمندی!

0

از راه‌های کاهش تضاد و تنش بین کارمندان، تشکیل و رشد روابط قوی‌تر بین این افراد است. اعضای یک گروه دارای مشترکاتی مانند هدف مشترک، تجربه مشترک و همچنین اغلب محیط کار مشترک هستند. این موارد اشتراک باعث ایجاد پیوندی قوی‌تر می‌شود. بنابراین از هر وسیله‌ای برای ایجاد تجارب و اهداف مشترک بین کارمندان و اعضای گروه خود دریغ نکنید. یک راه مناسب برای ایجاد و گسترش رابطه بین کارمندان، فراهم کردن موقعیتی مناسب برای آنها جهت تعامل در دو سطح حرفه‌ای و شخصی است. اغلب یکی از تمرین‌های موفق در ایجاد تیم برگزاری جلساتی است که به شناخت بهتر کارمندان از خود و همکارانشان می‌پردازد. شناخت بهتر افراد از یکدیگر می‌تواند دیدگاه آنان را نسبت به هم تصحیح کند. حضور در این‌گونه کلاس‌ها علاوه بر نزدیک‌تر کردن افراد به یکدیگر، وجوه اشتراک میان آنها را نیز برایشان روشن می‌کند. ضمنا مراقب درخواست‌های کارمندان برای مرخصی‌های گروهی و تفریحی باشید. برنامه‌ریزی برای یک پیکنیک گروهی به صمیمی‌تر شدن افراد کمک می‌کند و یا باعث شکل‌گیری همکاری کوچکی در زمینه غیرکاری شود.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.