بنیاد پرش

0

کارآفرینی مقوله ای است که در کنار نیاز به تخصص و تجربه نیاز به منابع مالی و انگیزشی هم دارد . امروزه درک نیاز به شروع فرآیند کارآفرینی به عنوان مقدمه و موتور محرک این حوزه شناخته شده و برای ایجاد تغییر اولین گام شناخت دقیق خود ،نیاز ها و اگاهی از نیاز به تغییر از تفکر کارمندی و منفعل به تفکر کارآفرینانه است . در مرحله بعد ایجاد تمایل اگاهانه برای تغییر پیش نیاز شروع فعالیت کارآفرینانه است و در ادامه کسب دانش و توانایی و مهارت ها و در نهایت هم توان نگهداشت این تغییر .بر این اساس بنیاد پرش برای ایجاد تغییر اساسی در ماهیت اکوسیستم کارآفرینی ایران راه اندازی شده است .

بنیاد پرش  بنیادی است مردم نهاد  و غیر انتفاعی که به منظور توسعه و بهبود اکوسیستم کارآفرینی ایران راه اندازی شده است . ما در این بنیاد به دنبال تعالی فرهنگ جامعه  در خصوص کارآفرینی و ایجاد آگاهی و تمایل و همچنین مهارت و دانش برای بروز رفتار کارآفرینانه در سطح کشور ایران  و جهان هستیم .

چشم انداز بنیاد پرش:

تبدیل شدن به منبع الهام ،دانش و مهارت آموزی کارآفرینان جهان

ماموریت های بنیاد پرش :

ایجاد آگاهی از نیاز برای تغییر در اکوسیستم کارآفرینی ایران

ایجاد تمایل به تغییر از تفکر کارمندی و دلالی به سمت تفکر کارآفرینی

توسعه زیر ساخت دانشی برای روش های بهینه سازی و تغییر در اکوسیستم کارآفرینی ایران

ایجاد توانائی برای اجراء مهارت‌ها و رفتارهای جدید

تقویت و حفظ تغییرات مثبت در اکوسیستم کارآفرینی

بنیانگذار بنیاد پرش

آقای محسن مولایی نسب

اعضای موسس بنیاد پرش

آقای مهدی زهری

آقای پویان مبتهج

آقای محسن مولایی نسب

خانم سمیرا تات

خانم روشنک رهنورد

خانم پریسا کاظمی فعلی

خانم نرگس کوه بر

خانم مینا نعمتی سقرلو

منبع: سایت بنیاد پرش

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.