ارزیابی سالانه در ادوبی جواب نداد

0

اگر تنها یک چیز وجود داشته‌باشد که همه کمپانی‌های بزرگ آمریکایی بر سر آن اتفاق‌نظر داشته‌باشند، این است: ارزیابی‌های سنتی که سالانه در این شرکت‌ها انجام‌می‌شود، تنها اتلاف‌وقت است. مدیران و کارمندان شرکت ادوبی از این موضوع بیزار بودند و شواهد بسیاری گواه از این دارد که این ارزیابی‌ها چیزی جز مقادیر قابل‌توجهی کاغذبازی را به همراه ندارند. دونا موریس معاون ارشد یکی از دپارتمان‌های کمپانی ادوبی می‌گوید: «من کل پروسه ارزیابی انجام‌شده در سال ۲۰۱۱ را بررسی‌کردم؛ امکان نداشت که هیچگاه این مسیر به نتیجه‌ای ارزشمند منتهی شود! علت این حجم‌اتلاف در زمان‌و‌‌کاغذ چیست؟» خصوصا دشوارترین قسمت‌ارزیابی، سیستم Rank and Yank  این روش بود؛ سیستمی که مدیران را مجبور می‌کرد تا افرادی را که در پایین‌ترین رتبه از این ارزیابی قرار‌می‌گیرند، اخراج کنند. عملی که همواره موجب بروز اختلافات داخلی در ادوبی می‌شد. بنابراین براساس آراء عده‌زیادی از کارمندان ادوبی و همچنین‌تلاش موریس و گروه‌کاری او، این ارزیابی سالانه به خاطره‌ها  سپرده‌شد و به جای‌آن سیستمی به نام Check In در این شرکت برقرار‌شد. عملکرد این سیستم تازه بدین صورت است که در شروع هر‌سال‌مالی، مدیران اهدافی را برای هریک از کارمندان خود مشخص‌می‌کنند. پس از آن هر هشت هفته یک مرتبه(یا کمی بیشتر)، هریک از افراد برای بررسی نحوه پیشرفت کار توسط روسای خود کنترل می‌شوند. همچنین در پایان هر سال به کارمندانی که در بررسی‌های هشت هفتگی با سرعت و کیفیت‌مطلوبی به‌سوی‌اهداف خود حرکت‌کرده‌باشند، جوایزی اعطا می‌شود. بر‌اساس گفته موریس عمل به این رویکرد تازه مدیریتی در نمایندگی‌های این شرکت، در کشورهای مختلف، متفاوت بود. به‌طورمثال او گفت که مدیران ادوبی در هند، مدت زمان‌زیادی را به شکایت از وضعیت‌تازه پرداختند؛ چرا که ارزش‌دهی به صورت سالانه برای آنان به مراتب آسان‌تر از روش‌تازه بود. موریس  در ادامه صحبت‌های خود اضافه‌کرد که شفافیت برای ادوبی فواید بسیاری را به‌ارمغان‌آورده است. به‌طور‌مثال اصلاحیه بررسی عملکرد کارکنان، باعث‌شد تا در این‌بازار رقابت در دره‌ سیلیکون که کمپانی‌های‌بزرگ برای جذب کارمندان‌خبره از هیچ تلاشی کوتاهی نمی‌کنند،ادوبی  افراد کمتری را از دست بدهد. او همچنین در ادامه صحبت خود گفت که افرادی از این‌کمپانی، که به درخواست شرکت‌های رقیب جواب رد‌داده‌اند، اذعان‌کرده‌اند این روش ارزیابی تازه، باعث‌شده تا مدیران در پیش‌بُرد اهداف به آنها کمک کنند. همچنین این روش‌تازه باعث‌افزایش ارزش‌سهام این‌کمپانی شده‌است. به گفته موریس این عامل از موارد افزایش بهره‌وری ۱۳۰۰۰ کارمند این شرکت بوده است. پس از اجرای سیستم Check In  سهام ادوبی از ۳۰ دلار به ۸۰ دلار افزایش داشته است.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.