فرهنگ استارتاپ  یعنی چه؟

فاكتورهای موجود در فرهنگ استارتاپ‌ها

0

فرهنگ سازمانی برای همه کسبوکارها مهم است ولی برای استارتاپها حیاتی است. چرا؟ چون استارتاپها نسبت به سایر کسبوکارها خیلی سریعتر رشد میکنند و نیاز به تعهد بالای تیمی دارند و چیزی که میتواند این دو را در کنار هم به خوبی پیش ببرد، همان فرهنگ است.

این فرهنگ است که تعیین میکند افراد تیم چه تصمیماتی بگیرند و چه حسی به محیط کارشان داشته باشند. حالا این فرهنگ کاری باید چه ویژگیهایی داشته باشد؟

سایت نکسی میگوید ۴ فاکتور باید در فرهنگ استارتاپ ها وجود داشته باشد:

  • چابکی

در استارتاپها باید اطلاعات و فرایند کسبوکار، به طور مداوم و بدونوقفه در جریان باشد و هر یک از اعضای تیم، فرهنگ سازمان و سلسله مراتب را بهخوبی بشناسد و بداند که وظیفهاش چیست و چه انتظاری از او میرود.

  • چندوظیفگی

در استارتاپها برخلاف شرکتهای بزرگ، تیم کاری کوچک است و سلسله مراتب چندانی وجود ندارد و ساختار آن مسطح است. پس در چنین ساختاری، هر یک از اعضای تیم باید بتواند چند کار را همزمان انجام دهد حتی اگر خارج از حوزه تخصصیاش باشد

در محیط استارتاپی افراد باید پذیرای تفاوتها باشند و اصلا باید خودشان به دنبال دیدگاههای متفاوت بوده و درباره آنها بحث و گفتوگو کنند. اینجا، تعارض میتواند خوب و سازنده باشد به شرطی که مسائل شخصی نشود و همکاری بر اساس اعتماد و امنیت شکل بگیرد. اعضای تیم باید برای دیگران در دسترس و قابل اعتماد باشند، از یکدیگر نظرخواهی کرده و همه آنها در تصمیمگیریها شرکت کنند

  • اشتیاق و خلاقیت

بیشتر استارتاپها اساسا بر پایه این دو عامل شکل میگیرند و تحقیقات نشان داده که این دو فاکتور، تاثیر مستقیم بر رشد و موفقیت هر کسبوکاری دارد. علاقه به ایده خلاق اولیه است که باعث میشود تیمهای استارتاپی بتوانند ساعتهای متمادی و طولانی روی یک ایده کار کنند، از کار خسته نشوند و انگیزهشان را از دست ندهند.

اگر شما کارآفرین هستید، بررسی کنید که آیا فرهنگ کاری شما این ۴ عامل را در خود دارد؟ اگر پاسختان منفی است، با این روشها می توانید فرهنگ بهتری بسازید و به رشد کسبوکارتان کمک کنید:

  • افراد درست را استخدام کنید

از آنجایی که تیم شما در ابتدای کار خیلی کوچک است، اهمیت داشتن نیروهایی که به دقت انتخاب شدهاند، بیشتر میشود چون هر یک از آنها میتواند در شکلگیری فرهنگ کاری نقش مهمی داشته باشد. یادتان باشد که آدم درست، الزاما آن کسی نیست که بهترین رزومه را دارد. سلامت روان و طرز فکر افراد، انگیزههای آنها برای کارکردن و سازگاری آنها با سایر اعضای تیم، از تحصیلات و سابقه مهمتر است. همچنین تیم شما باید شامل افرادی با طرز فکرهای متفاوت باشد چون بدون دیدگاههای مختلف، خلاقیت و انعطاف در فرهنگ شما کم میشود و نمیتوانید نیاز مخاطبان مختلف را هم درک کنید.

  • ارزش‌های خود را مشخص کنید

از همان ابتدای کارتان بدانید که چه ارزشهایی دارید و آنها را به اعضای تیم منتقل کنید و از آنها بخواهید که به شما بگویند آیا این ارزشها در محیط کار حاکم است یا نه. مدت زمانی که شما برای هر فعالیتی در کسبوکار خود صرف میکنید، به تیمتان نشان میدهد که چه چیزی واقعا برای کسبوکار شما، ارزش به شمار میآید.

  • دستاوردهای افراد را به رسمیت بشناسید

خیلی از اعضای تیم شما برای اینکه با انگیزه و انرژی به پیش بروند، به این کار نیاز دارند، پس موفقیتهای آنها را به رسمیت بشناسید تا فرهنگ بهتری را شکل بدهید. با این کار، افراد تیم شما احساس ارزشمندی میکنند و بازدهی آنها هم بیشتر میشود. حواستان به نیازهای کارکنان باشد، چون همانقدر که شما به آنها اهمیت میدهید، آنها هم به کار شما اهمیت خواهند داد.

  • در ارتباطات خود شفاف باشید

ساختار کوچک و مسطح کسبوکار شما این اجازه را میدهد که در انتقال اطلاعات و ارتباط خود  با هر یک از اعضای تیم، کاملا مستقیم و شفاف برخورد کنید و آنها را در جریان پیشرفت کار یا موانع مسیر قرار دهید. برای شنیدن مسائل و مشکلات یا نظرات و بازخوردها، گوش شنوا داشته باشید و با اعضای تیم جلسات فردی ترتیب دهید تا هر کس بداند که صدای او شنیده میشود.

ارسال دیدگاه
4/5 - (1 امتیاز)

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.