چگونه استارتاپ‌ها سرمایه‌گذاری خطرپذیر را جذب می‌کنند

0

با افزایش روزافزون تعداد مؤسسان استارتاپ‌های مختلف، جذب سرمایه بسیار کار دشواری است.

 اما چه روش‌هایی وجود دارد که با استفاده از آنها بتوانید سرمایه‌گذارهای‌خطرپذیر را جذب استارتاپ خود کنید؟

  •  حل یک مسئله با راهکاری بهتر و متفاوت

با تمرکز روی مشتری و مشکل، می‌توانید به‌سرعت آن را حل‌کرده و به‌موفقیت برسید. اما راهکار شما فقط نباید نوعی بهبود‌شرایط و پیشرفت باشد، و نیز باید از سایر راهکارها متمایز باشد.

به‌ندرت پیش‌می‌آید که ایده‌ها از همان ابتدا اصیل یا عالی باشند. استارتاپ‌ها باید به دنبال راه‌حل متفاوت و بهتر بگردند.

  •  به چالش‌کشیدن مکرر فرضیات خود

کسب‌وکارها به‌طور مرتب شکست‌می‌خورند زیرا فرضیات آزمایش‌نشده را دنبال‌می‌کنند. شما باید با یک فرضیه کار را شروع‌کنید و فرضیات خود را به چالش‌بکشید تا زمانی که درست‌بودن آنها اثبات‌شود. از آزمایش و بررسی نظر افراد مختلف درباره‌محصول یا خدمات شما گرفته تا اینکه کسب‌وکارهای بزرگ چه واکنشی نسبت به قابلیت‌های‌برتر شما خواهند‌داشت. می‌توانید اطلاعات زیادی درباره مشتریان هدف خود کسب کنید.

  •  بزرگ فکر کنید و قدم‌های کوچک بردارید

سرمایه‌داران خطرپذیر می‌خواهند از افرادی حمایت کنند که دیدگاه‌های منحصربه‌فرد آنها وضعیت‌فعلی را به چالش‌بکشد. تصمیمات آنها درباره سرمایه‌گذاری شخصی است، بنابراین بهتر است به جذب سرمایه به‌عنوان یک جنبش‌اجتماعی نگاه‌کنید. اگر ارتباطات‌شفاف و دیدگاه‌منحصربه‌فرد داشته‌باشید، پول به سمت شما جاری خواهد‌شد.

در ابتدا باید سرمایه‌گذاران را وارد مسیر خود کنید. دلیل‌تأسیس استارتاپ و تأثیر آن روی آینده می‌تواند امنیت بودجه موردنیاز را تضمین کند.

بسیاری از کارآفرینان فراموش می‌کنند که استارتاپ آنها  در حال انجام چه‌کاری‌است و آینده آن را نیز نادیده می‌گیرند. به همین دلیل با شکست مواجه می‌شوند.

  •  تشکیل یک گروه متشکل از افراد خاص

مؤسسان باید از افراد در تمام سطوح دعوت کنند تا در استارتاپ‌ها مشارکت داشته باشند. باید این افراد را از جایی که در‌حال‌حاضر در‌آنجا قرار دارند، به‌جایی‌برسانند که استارتاپ می‌خواهد آنجا باشند. گروه کارآفرینی باید گروه و مشتریان، بازارها و سرمایه‌گذاران را به‌سوی آینده‌ای بهتر هدایت کند.

هیچ‌وقت زمان، داده یا منابع کافی در یک استارتاپ وجود‌ندارد. یک‌گروه کارآفرینی در هنگام تصمیم‌گیری‌های مهم نقش حساسی را ایفامی‌کنند.

کارمندان نیز باید مشارکت فعال داشته باشند و حتی سرمایه خود را در‌کاربگذارند. دراین‌صورت می‌توان یک گروه متشکل از افراد خاص و استثنایی داشت.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.