واژه‌نامه استارتاپی: اکوسیستم کارآفرینی

0

واژه اکوسیستم از اکولوژي منشا گرفته است و به پیچیدگی ارگانیسم‌ها و محیطی که با آن در تعامل هستند، اشاره دارد. ارگانیسم‌ها (انسان یا دیگر موجودات) به‌واسطه محیطشان تحت تأثیر قرار می‌گیرند. اکوسیستم کارآفرینی شامل برخی اجزا، اشخاص، سازمان‌ها و موسساتی است که باعث بروز و توسعه رفتار کارآفرینی در جامعه می‌شود. این اکوسیستم می تواند در موفقیت و رشد کارآفرینی نقش بسیار مهمی را ایفا کند. اکوسیستم کارآفرینی اشاره به محیط اقتصادی و اجتماعی در راستای کارآفرینی به‌صورت محلی و منطقه‌ای دارد. در حقیقت برنامه‌ریزی برای توسعه کارآفرینی، نیازمند توجه به موضوعات مختلف از زوایا و جنبه‌های متعددی است که ضرورت به‌کارگیری رهیافت اکوسیستم را روشن می‌کند. اکوسیستم کارآفرینی روش جدیدی برای تفکر و اقدام برای توسعه کارآفرینی است؛ به‌طوری که تمام سیستم‌های ضروری در توسعه کارآفرینی و چگونگی تعامل آن‌ها با یکدیگر را مورد توجه قرار می‌دهد. چنین اکوسیستمی دربرگیرنده صدها عنصر است که می‌توانند در ۶ قلمرو اصلی بازار، سیاست، سرمایه مالی، فرهنگ، حمایت‌ها و سرمایه انسانی گروه‌بندی شود. دولت، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، بخش خصوصی، کسب‌وکارهای کوچک، متوسط و بزرگ، سرمایه‌گذاران‌، بانک‌ها، کارآفرینان، رهبران اجتماعی، مراکز تحقیق و توسعه، دانشجویان، وکلا، سازمان‌های بین‌المللی، رسانه و… از جمله اجزای تاثیرگذار در یک اکوسیستم کارآفرینی هستند. یکی از اجزای مهم در این اکوسیستم، استارتاپ‌ها هستند؛ استارتاپ‌ها به‌واسطه چابکی و سرعت رشد بالا، یکی از عناصر تاثیرگذار در تغییرات اقتصادی هستند. لذا توجه به این مفهوم و توسعه آن، می‌تواند نقش بسیار مهمی را در توسعه اکوسیستم کارآفرینی داشته باشد. واقعیت این است که اکوسیستم کارآفرینی هر کشور و منطقه، منحصربه‌فرد است. شاید بشود از الگوهای موفق ایده گرفت ولی توجه به بحث بومی‌سازی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شاخص‌هایی مثل سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار، حداقل بودن سازوکار بروکراتیک و قوانین شفاف می‌تواند نقش بسیار مهمی را در ایجاد یک اکوسیستم کارآفرینی موفق ایفا کند. اگر اجزای یک اکوسیستم کارآفرینی در حد مطلوبی در کنار یکدیگر به تعامل بپردازند، احتمال بروز رفتار کارآفرینانه بیشتر خواهد شد و این خود باعث رشد اقتصاد می‌شود.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.