استفاده هوشمند از سرمايه خارجي

0

حميد اسدي، بنيان‌گذار نوار

جذب سرمايه آن هم به صورت هوشمند بسيار مهم است؛ يعني سرمايه‌اي که جذب مي‌شود استراتژيک باشد و اين پول، پول هوشمندي باشد. حميد اسدي، ينيان گذار استارتاپ نوار مي گويد: «ورود سرمايه‌گذار خارجي از طريق شراکت و همکاري با شرکت سرمايه‌گذار ايران نوعي تمهيد کارساز است که سرمايه‌گذار خارجي را متقاعد مي‌کند با توجه به استانداردهاي ايران سرمايه‌گذاري کند. يعني تيم استارتاپ، تيم سازنده و درواقع تيم بنيان‌گذار ايراني باشد و شرکت واسط هم ايراني باشد و اين سرمايه مالي توسط کساني به بازار تزريق شود که بازار را مي‌شناسند و به‌نوعي انجامش مي‌دهند که درنهايت به نفع کشورمان باشد. نشان دهيم که در ايران بيزينس‌هايي هستند که مي‌توانند گزينه‌هايي براي جذب سرمايه‌گذاران از سراسر جهان باشند و سرمايه‌گذاران هم مي‌توانند به نوعي وارد شوند که براي اين حوزه آورده مثبتي داشته باشند. وقتي بازار جدي شود، هر شرکت سرمايه‌گذاري قبل از ورود به بازار سعي مي‌کند بازيگران اصلي بازار را بشناسد و ارتباطات مهمي بگيرد تا اتفاقاتي که مثلا در ترکيه برايشان رخ داد، در ايران تجربه نکنند. در ترکيه بعضي از سرمايه‌گذاران خارجي که وارد شدند، بعد از مدتي ترکيه را ترک کردند و نتوانستند در آنجا کار کنند. اين تجربه ترکيه بايد درسي براي ما باشد تا از حضور سرمايه‌گذاران خارجي در اين حوزه استفاده کنيم و با ايراني ماندن بازار و ايراني ماندن کارآفرينان و بنيان‌گذاران، از هوشمندي پول خارجي‌ها استفاده کنيم و خودمان را به  بازارهاي جهاني متصل سازيم.»

 

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.