آغاز گران در پایان سال

بررسی وضعیت فعلی استارت‌‌آپ‌های نوپا در صفحه آغاز‌راه شنبه

0

برای ویژه‌نامه عید با تمام استارتاپ‌هایی که سال‌۹۹ در صفحه آغاز راه بودند، دوباره تماس گرفتیم تا از وضعیت آنها باخبر شویم.

برای ویژه‌نامه عید با تمام استارتاپ‌هایی که سال‌۹۹ در صفحه آغاز راه بودند دوباره تماس گرفتیم تا از وضعیت آنها باخبر شویم.
۵ سوال اساسی را از آنها پرسیدیم مثل

  1. استارتاپ شما به حیات خودش ادامه داده؟
  2. در سال گذشته جذب سرمایه داشتید؟
  3. در سال گذشته رشد داشتید؟
  4. پیووت انجام دادید؟
  5. ری‌برند داشتید؟

که استارتاپ‌ها به آن جواب دادند
در این بررسی ۲۰ استارت‌آپ از ۲۱ استارت‌آپ به حیات خود ادامه داده‌اند و یک استارت‌آپ با توجه به کرونا به حالت استند‌بای درآمده است

سه استارت‌آپ جذب سرمایه کرده‌اند

۱۵ استارت‌آپ از نظر کسب و کار و تیم اجرایی رشد داشته‌اند

۴ استارت‌آپ پیوت یا همان تغییر مسیر داشته‌اند

یک استارت‌آپ ریبرند داشته است

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.