مرور رادیو شنبه

رادیو شنبه

پادکست‌های شنبه

گاهی به آسمان نگاه کنید!

سرمقاله 107 هفته نامه شنبه به قلم اکبر…

فرض کنید واقعا تا ۳ ماه یا ۶ ماه آینده پولتان تمام می‌شود و استارتاپ شما دیگر نمی‌تواند برای راند بعدی جذب سرمایه کند.…