مرور رادیو شنبه

رادیو شنبه

پادکست‌های شنبه

یقه همدیگر را نگیریم

یکی اتحادیه را می‌زند، یکی دیگر استارتاپ بزرگی را متهم به انحصار می‌کند. یکی هم پیدا می‌شود از توطئه همدستی بخشی از…

گاهی به آسمان نگاه کنید!

سرمقاله 107 هفته نامه شنبه به قلم اکبر…

فرض کنید واقعا تا ۳ ماه یا ۶ ماه آینده پولتان تمام می‌شود و استارتاپ شما دیگر نمی‌تواند برای راند بعدی جذب سرمایه کند.…

فقر گفتمانی اکوسیستم

این روزها خیلی‌ها در حال صحبت‌کردن از استارتاپ‌ها هستند. برای آنها تصمیم‌گیری می‌کنند، از برخی رفتارها و برنامه‌های…