مرور رادیو شنبه

رادیو شنبه

پادکست‌های شنبه

شکست تابو نیست

سرمقاله ۱۷۳ اکبر هاشمی

روزی که وارد اکوسیستم استارتاپی شدیم، در همان سرچ‌های اولیه متوجه شدیم، فهمیدیم و بعد هم در محافل استارتاپی به دیگران…

گاهِ برخاستن!

سرمقاله ۱۷۲ اکبر هاشمی

انسان کارآفرین در تجربه کارآفرینانه همواره در سفر است، چه انسان شکارجو روحی سیال، سبک، مبارز، جوینده، یابنده، تنوع‌طلب و…

پادکست‌های شنبه