مرور رادیو شنبه

رادیو شنبه

پادکست‌های شنبه

سلطان اتاق های دنیا

ریتش آگاروال 27 ساله؛ زاغه نشین 500…

اتاق‌های اویو بزرگ‌ترین سرمایه گذاری در هند و خارج از هند هستند. ریتش نام اویو را به این دلیل برای اتاق‌ها انتخاب کرد که…