مرور گفتگو

گفتگو

مصاحبه، گفتگو و میزگرد از فعالیت‌های اکوسیستم استارت‌آپی ایران و جهان

هدف: کشورهای همسایه

گفت و گو با امین ریحانی هم بنیانگذار…

فاطمه صلواتی استارت آپ مدیکوبوک در حوزه سلامت الکترونیکی فعالیت می کند. سامانه و اپلیکیشن مدیکوبوک خدماتی مانند : 1)…