مرور منابع انسانی

منابع انسانی

من یک بنیانگذار زن هستم

مهم‌ترین چالش‌های زنان در استارتاپ‌ها

پست معروف «من یک بنیانگذار زن هستم» اخیرا در لینکدین بسیار دیده شده و بازخوردهای مثبتی هم دریافت کرده است. در این پست…