کامپیوتر DNA یک قدم نزدیکر به داروهای هوشمند

0

محققان در دانشگاه آیندهوون یک شیوه جدید ارائه داده اند که با استفاده از کامپیوترهای DNA دارو را به جریان خون می رساند. محققان اولین کامپیوتر DNA را که می تواند چندین آنتی بادی را در خون شناسایی کرده و بر اساس این اطلاعات ورودی محاسبات بعدی را انجام دهند، تولید کرده اند. این یک گام مهم به سوی توسعه داروهای هوشمند است که امکان کنترل بهتر دارو را برای بیماری هایی مانند روماتیسم و کرون فراهم می کند.

یک قیاس برای شیوه ارائه شده، سیستمی امنیتی است که بسته به فردی که جلوی آن می ایستد، درب ها را می گشاید. اگر دوربین فرد را شناسایی کند، درب باز می شود، اما اگر فرد شناخته نشود، درب بسته می ماند.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.